Col.laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

La Fundació Inform ha estat executant accions formatives en el marc del projecte Compromís de Contractació 2015 del Servei d'Ocupació de Catalunya.

El Projecte SEFED utilitza la creació d'una empresa a l'aula del centre educatiu com a eina pedagògica per formar l'alumnat, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d'empreses com a metodologia d'aprenentatge.

  • Aquesta empresa SEFED funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc. 

  • L'alumnat s'integra en un context en el que es viu l'ambient laboral, i es donen les condicions d'una relació de treball que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de les situacions, tasques i processos habituals a la vida real. L'objectiu és aconseguir les competències de cada un dels llocs de treball.

  • Metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l'experiència: "aprendre fent, aprendre treballant" - learning by doing.

  • Formem persones d’acord a les necessitats del mercat de treball i de les empreses. 

Documents adjunts